Logo MyGov*Net

Perkhidmatan MyGov*Net.WAN

Skop Perkhidmatan

Skop perkhidmatan MyGov*Net dibahagikan kepada dua iaitu Perkhidmatan Utama atau Main Services dan Perkhidmatan Pilihan atau Optional Services.

Perkhidmatan Utama

Perkhidmatan Utama yang disediakan oleh MyGov*Net.


Secured Managed IPVPN

Kelajuan

Pay As You Use - PAYU (10 Mbps ke bawah)

Bandwidth band (10 Mbps - 1 Gbps)


Managed Security

Managed Internet Gateway (MIG)


SDWAN CPE

Basic Firewall, Web Filtering, Intrusion Prevention System (IPS), Application Visibility

Secured Managed Internet Hybrid

Kelajuan

Secured Managed IPVPN

Pay As You Use - PAYU (10 Mbps ke bawah)

Bandwidth band (10 Mbps - 800 Mbps)

Secured Managed Internet

100 Mbps / 300 Mbps / 500 Mbps / 800 Mbps


Managed Security

Managed Internet Gateway (MIG)


SDWAN CPE

Basic Firewall, Web Filtering, Intrusion Prevention System (IPS), Application Visibility

Secured Managed Internet

Kelajuan

100 Mbps / 300 Mbps / 500 Mbps / 800 Mbps / 1 Gbps


SDWAN CPE

Basic Firewall, Web Filtering, Intrusion Prevention System (IPS), Application Visibility

Managed Internet Wireless

Cellular, VSAT, Fixed Wireless Access (FWA)

Kelajuan

Mengikut Teknologi


SDWAN CPE (Mengikut pakej)

Basic Firewall, Web Filtering, Intrusion Prevention System (IPS), Application Visibility

Perkhidmatan Pilihan

Perkhidmatan Pilihan yang disediakan oleh MyGov*Net


Menawarkan perkhidmatan pemindahan talian MyGov*Net sama ada dalam bangunan yang sama atau bangunan yang berbeza.

Menawarkan jalur lebar rangkaian tambahan kepada agensi Kerajaan berdasarkan keperluan dan pada masa-masa tertentu

Menyediakan perkhidmatan penapisan kandungan (Content Filtering – CF) untuk menapis dan menyekat kandungan laman sesawang yang tidak produktif serta melindungi pengguna daripada ancaman keselamatan siber.

Perkhidmatan ini merangkumi:
  • Dedicated Internet Connectivity to ISP
  • Managed Internet Access for PCN

Menyediakan khidmat rundingan teknikal profesional kepada agensi Kerajaan.

Menyediakan perkhidmatan rangkaian setempat (Local Area Network – LAN) termasuk kerja-kerja mengurus, memasang, mengkonfigurasi dan menguji rangkaian

Menyediakan perkhidmatan yang membolehkan capaian jauh ke Virtual Private Network (VPN) agensi Kerajaan melalui Secure Socket Layer Virtual Private Network(SSL VPN).

Perkhidmatan ini merangkumi:
  • Bandwidth Optimization
  • Windows Server Update

Menyediakan sambungan talian secara terus di antara dua lokasi menggunakan teknologi Metro-E bagi tujuan replikasi data di pusat data atau pusat pemulihan bencana agensi Kerajaan.

Pengurusan lebar jalur rangkaian dengan menetapkan keutamaan kepada aplikasi tertentu mengikut keperluan agensi Kerajaan.

Perkhidmatan ini merangkumi:
  • Intrusion Prevention System (IPS)
  • Next Generation Firewall (NGFW)
  • Advanced Threat Protection (ATP)
  • Firewall

Peralatan tambahan untuk menangkap isyarat lemah dan menguatkannya serta menyiarkan semula isyarat ke kawasan yang diperlukan sama ada dalam bangunan atau luar bangunan.

Sistem Sokongan

Memudahkan pentadbir rangkaian membuat semakan terhadap pengurusan rangkaian serta keselamatan rangkaian di agensi Kerajaan.

MyGov*Net Service Assurance Management System (SAMS)

Sistem pemantauan yang menyediakan maklumat berkaitan penggunaan talian, laporan bulanan serta status terkini tiket aduan perkhidmatan MyGov*Net.

MyGov*Net Service Management System (MyGovServ)

Sistem yang disediakan bagi memudahkan pihak agensi membuat permohonan perkhidmatan serta pengesahan pengebilan perkhidmatan MyGov*Net.

MyGov*Net Online Service Fulfilment (MyGovOSF)

Sistem yang disediakan bagi memudahkan pihak agensi membuat permohonan perubahan konfigurasi dan polisi bagi Firewall, Domain Name System (DNS).

Jaminan Tahap Perkhidmatan

Jaminan Tahap Perkhidmatan (SLG) bagi perkhidmatan MyGov*Net.WAN adalah seperti berikut:

*Remark: downtime/bulan