Logo MyGov*Net

Soalan Lazim

Apa itu MyGov*Net?

MyGov*Net merupakan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan (Government Integrated Telecommunications Network) yang diuruskan secara terpusat oleh Jabatan Digital Negara (JDN). Infrastruktur rangkaian yang selamat ini disediakan bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan Digital, sama ada aplikasi dalaman Kerajaan atau capaian ke Internet. Perkhidmatan MyGov*Net adalah khusus untuk pengguna Kerajaan di Kementerian, Jabatan, Agensi Kerajaan Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan di bawah saraan Kementerian.

Siapakah penyedia rangkaian perkhidmatan MyGov*Net?

GITN Sdn. Berhad (GITN) merupakan pembekal yang dilantik oleh pihak Kerajaan sebagai penyedia rangkaian Perkhidmatan MyGov*Net.

Apakah skop perkhidmatan MyGov*Net?

Skop perkhidmatan MyGov*Net merangkumi:

Perkhidmatan Utama

 • MyGov*Net.WAN (Secured WAN Services)
 • MyGov*Net.PCN (Putrajaya Campus Network)
 • MyGov*Net.PDSA (PDSA Inter-connectivity)
 • MyGov*Net.Global (Global)
Perkhidmatan Pilihan

 • Relocation Services
 • Bandwidth on Demand
 • Content Filtering
 • Dedicated Internet Access
 • Technical and Consultancy Services
 • Local Area Network
 • Remote Access Services
 • Optimization Services
 • Point to Point Services
 • Class of Services
 • Security Services
 • Booster for Cellular Technology

Bagaimana untuk membuat aduan sekiranya terdapat masalah berkaitan perkhidmatan MyGov*Net?

Pihak pengguna boleh menghubungi meja bantuan GITN untuk sebarang aduan berkaitan Perkhidmatan MyGov*Net melalui:

helpdesk@gitn.com.my
1300-88-2888
+603 8319 4775

Apakah waktu perkhidmatan Meja Bantuan GITN?

Meja bantuan perkhidmatan MyGov*Net beroperasi 24 jam x 7 hari x 365.

Bagaimana aduan berkaitan perkhidmatan MyGov*Net direkodkan?

Semua aduan berkaitan perkhidmatan MyGov*Net yang dilaporkan ke meja bantuan GITN akan direkodkan di dalam sistem iSIM (Integrated Services and Incident Management System). Nombor rujukan aduan akan dimaklumkan kepada pihak pelanggan.

Bagaimana pemantauan perkhidmatan MyGov*Net dilakukan?

Pemantauan talian MyGov*Net dilakukan melalui sistem Service Assurance Management System (SAMS).

Apakah tindakan awal yang perlu diambil oleh pengguna sebelum aduan kerosakan dibuat di Meja Bantuan GITN?

Pengguna hendaklah membuat semakan awal status bekalan kuasa, restart (on/ off) peralatan MyGov*Net serta semakan rangkaian

Bagaimana proses permohonan baru, naiktaraf/turuntaraf, perpindahan dan penamatan talian MyGov*Net?

Ibu Pejabat agensi boleh membuat permohonan melalui sistem MyGovServ. Panduan pengguna MyGovserv boleh dimuat turun melalui portal MyGov*Net.

Bagaimana untuk membuat permohonan perubahan rules dan policy pada peranti BMT, Firewall, Perkhidmatan DNS dan Penambahan Segmen?

Pengguna hendaklah membuat permohonan secara atas talian di laman sesawang MyGovOSF dengan menggunakan kata laluan yang berdaftar.

Bagaimana untuk membuat permohonan kata laluan sistem MyGovOSF tersebut?

Sila hubungi meja bantuan GITN bagi permohonan kata laluan sistem MyGovOSF.