Logo MyGov*Net

MyGov*Net Portal

Berita/Aktiviti Semasa
19 Mac 2019 19 Mac 2019 — Focus Group MyGov*Net Bersama Kementerian Kesihatan Malaysia

Program ini merupakan platform bagi pihak MAMPU untuk: 1. Menyampaikan taklimat dan berkongsi maklumat berkaitan perkhidmatan MyGov*Net yang merangkumi: i) Skop terkini Perkhidmatan MyGov*Net ii) Proses yang terlibat di dalam Perkhidmatan MyGov*Net 2. Mendapatkan komitmen dan maklumbalas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) berkaitan keperluan penggunaan Rangkaian Perkhidmatan MyGov*Net di Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang merangkumi: i) Pelan perancangan

11 Disember 2018 11 Disember 2018 — Forum Pengguna MyGov*Net Zon Sarawak

Program ini diadakan sebagai satu platform untuk pihak MAMPU menyampaikan maklumat terkini Perkhidmatan MyGov*Net serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna MyGov*Net ke atas prestasi perkhidmatan sedia ada.

22 Oktober 2018 — Live Chat MyGov*Net

Live Chat MyGov*Net merupakan salah satu medium yang diwujudkan bagi memudahkan pihak pelanggan membuat aduan serta mengajukan pertanyaan berkaitan perkhidmatan MyGov*Net. Sila tekan butang Live Chat di bahagian kanan portal MyGov*Net untuk berinteraksi dengan ejen Meja Bantuan MyGov*Net.

8 Oktober 2018 8 Oktober 2018 — Forum Pengguna MyGov*Net Zon Sabah

Program ini diadakan sebagai satu platform untuk pihak MAMPU menyampaikan maklumat terkini Perkhidmatan MyGov*Net serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna MyGov*Net ke atas prestasi perkhidmatan sedia ada.

2 Oktober 2018 31 Disember 2018 — Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan MyGov*Net Tahun 2018

Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan MyGov*Net dilaksanakan pada setiap tahun untuk menilai tahap prestasi perkhidmatan MyGov*Net yang dibekalkan kepada kementerian/agensi. Untuk makluman, Kajian Kepuasan Pelanggan Perkhidmatan MyGov*Net Tahun 2018 telah bermula pada 2 Oktober 2018 sehingga 31 Disember 2018. Kajian ini dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dilantik oleh GITN Sdn. Berhad iaitu Taylor Nelson Sofres (Malaysia) Sdn Bhd (TNS). Pelaksanaan kajian adalah menerusi dua (2) kaedah iaitu

6 September 2018 6 September 2018 — Migrasi Perkhidmatan Rangkaian Putrajaya Campus Network (PCN)

Untuk makluman, pihak MAMPU dan GITN Sdn. Berhad (GITN) sedang melaksanakan proses migrasi Perkhidmatan Rangkaian Putrajaya Campus Network (PCN) Comprehensive Maintenance kepada PCN Managed Services. Proses migrasi ini dijalankan secara berperingkat bermula 1 Januari 2018 hingga 30 September 2019.

30 Ogos 2018 — Pembaharuan URL Portal MyGov*Net, MyGovServ dan MyGovOSF

Untuk makluman, Portal MyGov*Net, MyGovServ dan MyGovOSF kini boleh dilayari menggunakan URL terbaharu.

20 Ogos 2018 — Penjenamaan Perkhidmatan 1GOV*NET

Untuk makluman, Projek 1GOV*NET kini dikenali sebagai MyGOV*NET.

Aplikasi MyGov*Net

MyGovServ

Permohonan perkhidmatan MyGov*Net

SAMS

Pemantauan perkhidmatan MyGov*Net

MyGovOSF

Permohonan konfigurasi MyGov*Net

Video

Video PSCC 2016

Public Sector CIO Convex 2016 : [22 Nov 2016]

Paparkan

Testimoni