Logo MyGov*Net

Perkhidmatan MyGov*Net.PDSA

Skop Perkhidmatan

MyGov*Net.PDSA merupakan perkhidmatan infrastruktur Rangkaian Kawasan Luas (WAN) yang terurus bagi menghubungkan semua lokasi Pusat Data Sektor Awam (PDSA).

Hyperband Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)

Menyediakan sambungan DWDM ke PDSA Cyberjaya, Putrajaya, Kulim dan Bandar Enstek.

Dedicated Managed Internet Gateway (MIG)

Menyediakan jalur lebar MIG PDSA berkapasiti 5Gbps.

Network Integration Point (NIP)

Menyediakan platform Integrasi yang selamat antara PDSA - third party providers.

Remote Access Service

Menyediakan perkhidmatan SSLVPN bagi membolehkan Agensi mengakses rangkaian PDSA dari rangkaian luar dengan selamat.

Jaminan Tahap Perkhidmatan

Jaminan Tahap Perkhidmatan (SLG) bagi perkhidmatan MyGov*Net.PDSA adalah seperti berikut:

*Remark: downtime/bulan