Logo MyGov*Net

MyGov*Net Portal

Apa itu MyGov*Net?

MyGov*Net merupakan Rangkaian Telekomunikasi Bersepadu Kerajaan(Government Integrated Telecommunication Network) yang diuruskan secara berpusat bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan. MyGov*Net menyediakan satu platform rangkaian bagi membolehkan capaian kepada aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik, aplikasi dalaman Agensi atau Intranet dan capaian ke Internet. Perkhidmatan MyGov*Net ini disediakan untuk Kementerian, Jabatan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan di bawah saraan Kementerian.

Siapa penyedia rangkaian Perkhidmatan MyGov*Net?

GITN Sdn. Berhad (GITN) merupakan pembekal yang dilantik oleh pihak kerajaan sebagai penyedia rangkaian Perkhidmatan MyGov*Net.

Apakah skop Perkhidmatan MyGov*Net?

Skop perkhidmatan MyGov*Net merangkumi:

 1. Perkhidmatan Utama:
  1. Secured Wide Area Network (WAN) Services
  2. Talian MyGov*Net dengan pilihan Teknologi IPVPN, ADSL dan VSAT
  3. Capaian kepada internet
  4. Bandwidth Management Features (Talian 2Mbps Ke Atas)
  5. Mobile Technology Services
 2. Perkhidmatan Pilihan:
  1. Integration Services
  2. Consolidation Services
  3. Relocation Services
  4. Optimization Services
  5. Security Services
  6. Local Area Network Services (LAN)
  7. Content Filtering Services
  8. Remote Access Services
  9. High Service Level Guarantee Services
  10. Technical and Consultancy Services
  11. Dedicated Internet Access Services
  12. International Connectivity
  13. Class of Services
  14. Bandwidth on Demand
  15. Point to Point Services
  16. PCN Managed Services
 3. Bagaimana untuk membuat aduan sekiranya terdapat masalah berkaitan Perkhidmatan MyGov*Net?

  Pihak pengguna boleh menghubungi meja bantuan GITN untuk sebarang aduan berkaitan Perkhidmatan MyGov*Net melalui:

  1300 88 2888
  +603 8319 4775
  helpdesk@gitn.com.my

  Apakah waktu perkhidmatan meja bantuan GITN?

  Meja bantuan perkhidmatan MyGov*Net beroperasi 24 jam x 7 hari x 365.

  Bagaimana aduan berkaitan perkhidmatan MyGov*Net direkodkan?

  Semua aduan berkaitan perkhidmatan MyGov*Net yang dilaporkan ke meja bantuan GITN akan direkodkan di dalam sistem iSIM (Integrated Services and Incident Management System). Nombor rujukan aduan akan dimaklumkan kepada pihak pelanggan.

  Bagaimana pemantauan perkhidmatan MyGov*Net dilakukan?

  Pemantauan talian MyGov*Net dilakukan melalui sistem Service Assurance Management System (SAMS).

  Apakah tindakan awal yang perlu diambil oleh pengguna sebelum aduan kerosakan dibuat ke meja bantuan GITN?

  Pengguna hendaklah membuat semakan awal status bekalan kuasa, restart (on/ off) peralatan MyGov*Net serta semakan rangkaian kawasan setempat (LAN) di lokasi pengguna.

  Bagaimana proses permohanan baru, naiktaraf/turuntaraf, perpindahan dan penamatan talian MyGov*Net?

  Ibu Pejabat agensi boleh membuat permohonan melalui sistem MyGovServ.Panduan pengguna MyGovserv boleh dimuat turun melalui portal MyGov*Net

  Bagaimana untuk membuat permohonan perubahan rules and policy pada peranti BMT, Firewall, perkhidmatan DNS dan penambahan segmen LAN IP?

  Pengguna hendaklah membuat permohonan secara atas talian di laman sesawang MyGovOSF dengan menggunakan kata laluan yang berdaftar.

  Bagaimana untuk membuat permohonan kata laluan sistem MyGovOSF tersebut?

  Sila hubungi meja bantuan GITN bagi permohonan kata laluan sistem MyGovOSF.